Dozor a inspekce:

Tisk
Korozní technik společnosti K-servis dohlíží na provádění povrchových ochran, vyhodnocuje rizika korozních napadení, ekonomiku návratnosti povrchové ochrany atd.. Pro tyto činnosti je možné použít tyto přístroje a vybavení:
- Přístroje a zařízení pro zjištění kvality nátěrových hmot (natahovací pravítka, viskozitní pohárky, sady pro zjištění přítomnosti chloridů na oceli, zjištění povrchového napětí - smáčivosti podkladu a další)

provádíme dozor a inspekci stavebdozor-inspekce