Mokrá lakovna

Tisk
tekuté nátěrové hmotyMokrá lakovna - Společnost K-servis se, kromě práškového lakování, ve velké míře zabývá aplikacemi mokrých barev. Aplikaci mokrých barev provádíme v lakovně v areálu KSK v Teplicích. (mokrá lakovna). Hala o rozměrech 13,4 x 30,6 m je uzpůsobena pro snadnou manipulaci, kterou zajišťují 2 mostové jeřáby o nosnosti 2x 5000 kg, vysokozdviždné vozíky a koleje propojující lakovnu s tryskacím boxem. Po předúpravě povrchu výrobku odmaštěním nebo abrazívním tryskáním následuje
aplikace nátěrových hmot, zpravidla vysokotlakými (airless) zařízeními v kombinaci s ručním prováděním pásových nátěrů, a to především v nepřístupných místech tak, jak určují normativy.

Vysokotlaké stříkání ( airless, airmix ) je velmi efektivní způsob nanášení nátěrových hmot pro (mokré lakovny) různých viskozit odlišných podkladů. Nátěrová hmota je stlačena vysokotlakým pístovým čerpadlem na velmi vysoký tlak až 45 Mpa na trysce při rychlosti až 250 m.s-1. Dle povrchu a členitosti výrobku lze používat různé trysky, které se liší množstvím průtoku a úhlem stříkání. Tento druh nanášení je velmi výkonný s přiměřenými ztrátami. Tímto způsobem aplikace je možné nanést vrstvu nátěrové hmoty až 1000 µm v jedné operaci za použití příslušné NH.

Tato zařízení jsou mobilní, lze jich tedy využít v plné míře na stavbách, nebo na provádění údržbových nátěrů.

Souběžně s těmito zařízeními disponujeme elektrostatickým nanášením tekutých nátěrových hmot. Zařízení velmi významně omezuje ztráty nátěrových hmot a zvyšuje efektivitu provádění povrchových úprav pro malé profily, dráty, tyče, trubky apod.

Mokrá lakovnamokra-lakovna4mokra-lakovna5